LERO System s.r.o. to je především

maloobchod s výpočetní technikou
(možnost sestavení počítačových sestav na přání)

servis výpočetní techniky

odvirování PC

správa sítí

poradenská služba v oblasti výpočetní techniky

grafické korekce prací (např. bakalářské, Ph.D., habilitační …)

tvorba přednášek a publikační činností (včetně posterů)

tvorba a úprava internetových stránek